Blinde og Svagsynede

Siden 1986 har Boel Akupunktur i Aulum og København behandlet over 7000 øjenpatienter med mange forskellige øjensygdomme.

Da synet er den vigtigste af alle sanser, har helbredelsen af uhelbredelige øjensygdomme naturligvis vakt pressens interesse. Der har været over 300 avis- og ugeblads-artikler og mere end 100 radio- og TV programmer i ind- og udland om vores behandling af blinde og svagsynede.

For at dokumentere effekten udførte vi forskning i den øjensygdom der er den hyppigste årsag til blindhed i hele den vestlige verden: AMD (øjenforkalkning).

Rammer ældre

I alle europæiske lande, men især i USA, ofres der millionvis af dollars på at finde en effektiv behandling. På trods af det har øjenlægevidenskaben ingen behandling at tilbyde AMD patienter (med såkaldt tør AMD).

Vi gennemførte et pilot-projekt med 27 patienter med denne ”uhelbredelige” øjensygdom – med forbløffende resultat.

I den bedste forsknings-gruppe havde 80% af forsøgspersonerne en synsforbedring på gennemsnitlig 27% målt på synstavle.

Undersøgelsen dokumenterer således, at det er muligt at forbedre synet hos mange AMD (øjenforkalkning) patienter med intensiv AcuNova behandling. Der er altså ikke tale om en helbredelse af AMD, men en betydelig synsforbedring.

Erfaring fra læge- og øjenlægeklinikker i flere europæiske lande viser, at resultaterne med AMD patienter kan overføres til andre øjenpatienter.

Med andre ord, viser erfaringerne at en specialist kan hjælpe 8 ud af 10 af alle “uhelbredelige øjenpatienter”

Tryk her for at komme til en liste, hvor du kan finde forskellige øjenlidelser og patienthistorier samt artikler og baggrunden for behandlingen af øjensygdomme.