9. Nu til den professionelle

Du anvender samme metode til at stille ”diagnosen” som amatøren. Du anvender også samme metode til at lokalisere punkterne. Du behandler også med samme interval – efter en time eller dagen efter.

På vores klinik indleder vi altid med at behandle patienter 5 dage den første uge. Hvis patienten er rask, afslutter vi, ellers trapper vi ned til 2 gange de næste par uger og nedtrapper derefter intervallet, indtil patienten er rask. I nogle tilfælde kan vi ikke helbrede patienten men holde hende/ham symptomfri med en månedlig behandling.

Når du har fundet det mest trykfølsomme punkt, søger du igen, denne gang med en akupunktur nål.

Stikteknikken er speciel ved en AcuNova behandling. Da det er meget vigtigt, ja altafgørende at du rammer punktet fuldstændig korrekt, skal du ”søge med nålen”. Du stikker flere gange i det punkt, du afsatte med søgeinstrumentet – indtil patienten føler en skarp smerte. Hvis du behandler en smertepatient og smerten ikke øjeblikkelig letter, har du ikke ramt det rigtige punkt og må forsøge igen, indtil smerten letter noget.

Fortvivl ikke hvis du efter denne korte instruktion ikke helt er i stand til at anvende teknikken. Du kan lære dette i løbet af en lang weekend. På hjemmesiden: http://akuuni.dk (Kurser), kan du se, hvornår der afholdes kursus.

Behandling af øjenpatienter er speciel. Dels skal de behandles to gange om dagen i en længere periode, dels er der en helt bestemt fremgangsmåde (punktkombination), der skal anvendes for at få det ønskede resultat. Dels forskes der hele tiden i bedre metoder. Alt dette gør, at du må deltage i et kursus, hvis du ønsker det rigtige udbytte af behandling af blinde og svagsynede.

Epilog

Jeg vil afslutte denne lille bog med at fortælle en virkelig historie.

– For mange år siden sad en gammel mand ved en flod i USA.

Den gamle mand ville gerne over på den anden side af floden, men floden var for dyb og bred og strømmen for stærk. Han vidste, at han ikke kunne klare at komme over den farlige flod alene.

Så hørte han pludselig hestetramp i det fjerne, og da hestene kom nærmere, så han, at der var 12 ryttere.

Den ene efter den anden af rytterne red forbi den gamle mand og ud i floden, indtil den sidste rytter kom ud for manden. Den gamle mand stoppede rytteren, der sprang af hesten. Den gamle mand spurgte rytteren, om han måtte sidde bag på hesten og krydse floden sammen med rytteren.

Rytteren sagde straks ja. Han sagde derefter til manden: Jeg så, at du ikke spurgte de andre ryttere, men du spurgte mig. Hvorfor?

Det skal jeg sige dig sagde den gamle mand. Jeg så dem i øjnene, efterhånden som de red forbi, og jeg var klar over, at de ikke ville hjælpe mig. Men i dine øjne så jeg menneskelighed, venlighed og forståelse. Jeg vidste straks, at du ville hjælpe mig.

Rytteren hjalp den gamle mand op på hesten og sammen krydsede de den dybe flod med den farlige strøm.

Da de kom over på den anden side, sad den gamle mand af hesten, og den senere 12. amerikanske præsident Thomas Jefferson red videre.

Det var ham, der var den 12. rytter.

– Nu har jeg et spørgsmål til dig. Hvis du havde været en af de ryttere – havde den gamle mand så spurgt dig, om han måtte komme med over floden?

Inderst inde kender du svaret.

Der sidder tusindvis af ”gamle mænd ved floden”, der gerne vil med dig over på den anden side!

FREMTIDENS MEDICIN kan købes i boghandlen eller bestilles hos os.