6. Behandling af blinde og svagtseende

Nogle øjensygdomme, som grå stær, kan øjenlægerne i dag operere med god resultat.

Det findes desværre også mange tusinde øjensygdomme, som øjenlægerne ikke han helbrede.

Siden 1987 har forfatteren, og nogle få læger og akupunktører, forsket i behandlingen af disse såkaldte “uhelbredelige øjensygdomme”.

 

Der er skrevet 4 bøger om øjenakupunktur. Herunder kan du læse uddrag af bogen:

Augen-Akupunktur, Wutta & Brucker. Ehrenwirth med. ISBN 3-431-04030-6

– Dr. med Hans Peter Wutta fra Kiel er akupunkturlæge. Igennem de sidste år har han arbejdet intensivt med behandling af øjensygdomme med akupunktur (øjenakupunktur).

Desuden har han gennemført forskning i virkningen af øjenakupunktur.

Dr. Wutta behandlede 97 patienter med diagnosen Aldersbetinget Macula Degeneration (øjenforkalkning) herefter kaldet AMD. Der blev ikke skelnet mellem såkaldt tør og våd AMD, da behandlingsresultaterne erfaringsmæssigt er den samme.

Behandlingen blev udført med Boels´ Øjenakupunktur. Desuden fik patienterne tilskud af A- og E-vitamin samt Zink.

Patienterne blev testes før og efter behandlingerne.

For mænd og kvinder under et var resultaterne overraskende gode, idet 86 % havde gavn af behandlingerne.

Dr. Wutta undersøgte også om patienternes alder havde nogen indflydelse på resultaterne, og han kom frem til, at det resultaterne var den samme uanset hvor ung eller gammel patienten er.

Der var en tendens til at behandlingen virkede lidt bedre på kvinder end mænd, men da der var betydeligt flere kvinder der deltog i undersøgelsen kan dette have bevirket denne forskel.

Dr. Wutta har også fundet ud af, at ikke alle behandlere har lige gode resultater med behandlingen. Uddannelse spiller en rolle. Desuden er det af stor betydning at behandleren har stor erfaring med øjenakupunktur. (At behandlingen udføres nøje efter Boels foreskrifter. O.a.)

 

Hvad gør man, når man står med en ægte verdensnyhed og brænder efter at fortælle andre om det?

En verdensnyhed, der kan redde synet hos millionvis af mennesker?

Med mit temperament har jeg mest lyst til at råbe det ud fra alle hustage – selv om jeg ved, at jeg sandsynligvis bliver væltet ned fra taget af janteloven.

I stedet har jeg valgt en mere vestjysk vinkel. Stille og roligt at informere om opdagelsen på denne måde.

Det drejer sig i alt enkelthed om en metode, der kan hjælpe ældre mennesker, der rammes af AMD (øjenforkalkning), der er den hyppigste årsag til blindhed i hele den vestlige verden. Alene i Danmark rammes over 10.000 mennesker om året af denne snigende øjensygdom.

 

Hos Boel Akupunktur har man forsket i AMD, og opnået forbløfffende resultater.

Her er hvad Herning Folkeblad skrev (uddrag).

Akupunktør John Boel fra Aulum er på vej til at få videnskabeligt belæg for en verdensnyhed, som kan redde synet hos millioner af mennesker.

John Boel har netop gennemført et pilot-projekt med 27 AMD patienter – med forbløffende resultat.

Patienterne blev opdelt i 3 grupper og modtog intensivt behandling igennem 4 uger med en ny metode, som hedder Akupunktur 2000 (der ikke kan sammenlignes med Kinesisk Akupunktur). De 3 grupper blev behandlet med 3 varianter af metoden.

Synsevnen blev målt på synstavle flere gange under forløbet.

Senere i artiklen hedder det: “Else Klein havde under 5 % af synet tilbage på højre øje, inden hun gennemgik en 4 uger lang behandling hos akupunktør John Boel. Nu vurderes synsevnen til over 50 %”.

Overraskende resultater.

Resultaterne blev vurderet efter 4 uger, og som forventet varierede resultaterne i de 3 grupper.

I den bedste gruppe opnåede 80% en synsforbedring på gennemsnitlig 27%, og i de 3 grupper under et opnåede 70% af forsøgspersonerne en synsforbedring på mindst 15 %.

Undersøgelsen dokumenterer således, at det er muligt at forbedre synet hos mange AMD (øjenforkalkning) patienter med intensiv Akupunktur 2000 behandling.