4. Forskning

Overalt i verden forskes der i at finde ny og bedre medicin. De sidste årtier er der fundet nogle revolutionerende midler til behandling af forskellige sygdomme fx penicillin, insulin, aspirin og morfin.

Desværre viser en nærmere analyse, at den kemiske videnskab ikke kan komme meget længere ad den vej, man har valgt. Der findes faktisk ingen kemiske midler, der kan kurere kroniske sygdomme som forskellige gigtlidelser, allergier for ikke at tale om autoimmunsygdomme. Kemiske midler kan heller ikke helbrede led- og muskelsmerter, hovedpine/migræne og hormonelle lidelser. Kemiske midler kan kun lindre symptomerne.

Derfor må vi til at tænke på en ny måde.

Forskere indenfor den vestlige lægevidenskab har næsten udelukkende koncentreret sig om at forske i kemi.

Biofysik er der forsket meget lidt i, (bio betyder liv, og det fysiske er det, du ser og rører ved)

Såkaldt videnskabelig forskning i akupunktur er svært at gennemføre, fordi akupunktur altid har en virkning, selv når man ikke rammer punktet præcist.

Derfor har vi foretaget en sammenlignende forskning eller pilotprojekt, om du vil. (Forskning: videnskabelig undersøgelse af noget for at få ny viden).

AcuNova er en ny videnskab. Den er ikke blevet til i laboratoriet, men er skabt via praktisk erfaring.

For at undersøge hvilken akupunkturmetode der er bedst, blev seks akupunktører enige om at lave et pilotprojekt .

De valgte en lidelse, det er svært at behandle succesfuldt, såvel lægeligt som med alternativ behandling. Vi valgte at behandle patienter, der havde fået et såkaldt piskesmæld eller Whiplash, som det hedder på udenlandsk.

Piskesmæld er en slags forstuvning af nakken, der i de fleste tilfælde sker ved, at man bliver påkørt bagfra af en bil, hvorved hovedet farer tilbage og frem med stor kraft.

Det er blevet en almindelig lidelse i takt med, at bilernes bremser bliver stadig bedre.

Smerterne er uhyggelige. De kommer som regel inden for det første døgn, typisk i nakken. Ca. 75% har hovedpine, der udgår fra nakken, og mange har svært ved at dreje hovedet. Ca. 50% har skulder- og armsmerter. Føleforstyrrelser i arme og ansigt, ligesom prikkende eller stikkende fornemmelser.

Nogle har tyngdefornemmelser i armene, og andre har ligesom en klump i halsen, altså smerter når de skal synke. Nogle får øresusen. Der kan være påvirkning af balancen. Man kan blive overfølsom over for støj, have svært ved at huske eller koncentrere sig og andre psykiske fænomener.

Nogle har stærke smerter i lænden, strålende ud i benene – ligesom iskias.

Den danske overlæge Carsten Shell, der bor i Sverige, har forsket meget i piskesmæld. Han har føjet mange nye momenter til diagnosen, fx at syns- og balanceproblemet ligger betydeligt højere end de 20 %, man normalt regner med. Helt op i nærheden af 80%.

Af de ca. 5.000, der rammes hvert år i Danmark, er der kun et mindretal, der stadigvæk har smerter efter et år.

Desværre kan lægevidenskaben kun gøre meget lidt for disse patienter. Bortset fra smertestillende medicin, der jo ikke helbreder sygdommen. Deres tilstand forbliver stort set uforandret.

De føromtalte seks akupunktører behandlede hver 10 patienter i en måned. Hver patient fik 14 behandlinger, og akupunktørerne brugte forskellige metoder.

Alle 60 forsøgspersoner havde haft piskesmæld i mindst et år, hvor der ikke havde været forandringer i deres tilstand. Smerterne og de andre ubehageligheder havde altså ikke ændret sig i mindst et år.

De to dårligste resultater blev opnået med Kinesisk Akupunktur.

Med såkaldt Klassisk Kinesisk Akupunktur var der ingen virkning på 40% af forsøgspersonerne, 20% havde en lille forbedring, og 40% følte en stor forbedring/helbredt.

Med den anden kinesiske metode var der heller ingen virkning på 40%, andre 40% havde en lille forbedring, medens kun en havde en stor forbedring.

Man kan sige, at det er bedre end ingenting, men absolut ikke tilfredsstillende.

Det bedste resultat opnåede de patienter, der blev behandlet med AcuNova.

Ingen virkning: 10%. Lille forbedring: 10%. Forbedring: 20%. Stor forbedring/helbredt: 60%.

80% af forsøgspersonerne i pilotprojektet, der blev behandlet med AcuNova, opnåede altså det, man inden for lægesproget kalder en signifikant (betydelig) forbedring. Eller på jydsk: det´ war æ´ så reng enda.

Det er en fordobling af resultaterne i forhold til Kinesisk Akupunktur.

AcuNova er de andre akupunktursystemer overlegen, fordi den løser såkaldte terapi blokader.

 

Blinde og svagtsynede

De fem sanser, vi bruger i hverdagen, er som bekendt: Syn, hørelse, smag, lugt og følelse.

Videnskaben har påvist, at vi får 84 % af alle vores sanseindtryk gennem øjnene. Det betyder, at synssansen er den absolut vigtigste af vore sanser.

Heldigvis har vi nogle meget dygtige øjenlæger, der kan afhjælpe rigtig mange af de godt 10.000 øjensygdomme, der findes.

Hvis vi ser på de kirurgiske landvindinger indenfor de sidste årtier, er operation for grå stær med indsættelse af en plasticlinse den absolut vigtigste.

Uheldigvis er der stadigvæk en del øjenproblemer, hvor øjenlægerne ikke kan hjælpe.

Den hyppigste af de øjensygdomme, hvor øjenlægen siger til patienten: ”Det må du lære at leve med”, hed tidligere øjenforkalkning, nu kalder man den Aldersbetinger Macula Degeneration eller kort og godt AMD.

AMD er den hyppigste årsag til klinisk blindhed i Europa og USA. Først mister man evnen til at læse og kende andre mennesker, man møder på gaden. Dernæst ser patienter med AMD (øjenforkalkning) mindre og mindre af de ting, de fokuserer på. Man bliver ikke helt blind af AMD, idet man bevarer sidesynet, men man mister meget af sin livskvalitet.

Hvis du ser på disse to billeder af vores ”Wall of Fame” forstår du hvad jeg mener.

 

FigForskning1

 

Der findes to former for AMD (­øjenforkalkning): tør og våd.

Den våde form rammer ca. 12 % af de omkring 15.000 danskere, der hvert år får konstateret AMD. Af dem kan øjenlægen hjælpe ca. halvdelen med en speciel laser-teknik i kombination med et lægemiddel der bliver sprøjtet ind i en blodåre.

For de 13.000 om året, der rammes af såkaldt tør AMD, udvikler sygdommen sig almindeligvis langsomt. Den såkaldte våde form udvikler sig så hurtigt, at patienten mister læsesynet i løbet af kort tid.

AMD patienter mister altså det centrale syn og ser en sløret plet, der følger med, uanset hvor de retter blikket hen. Vi bruger det centrale syn til at se skarpt med, fx når vi ser fjernsyn, genkender andre, læser og kører bil, som du kan se af billederne.

Langt de fleste AMD patienter bevarer orientering-synet og kan fortsat færdes på egen hånd og klare sig i hjemmet. De kan se det hele uden om centrum, men de ting de fokuserer på forsvinder eller er uklare.

 

FigForskning2

 

AcuNova

Øjenlægerne kan altså hjælpe omkring 6% af alle AMD patienter, men hvad med resten?

Her kommer AcuNova ind i billedet.

Jeg fik nogle af de læger og akupunktører, der har lært AcuNova, til at føre statistik over resultaterne gennem et halvt år. De behandlede i alt 205 patienter med AMD, både såkaldt tør og våd form. Desværre kunne kollegaerne ikke hjælpe 41 af disse patienter, men resten, ca. 70%, havde en forbedring af synet på mellem 10 og 90%.

Det er yderst overraskende og også ret tankevækkende: 144 AMD patienter, der var opgivet af alverdens øjenlæger fik en synsfremgang på 10 – 90%.

For god ordens skyld må jeg hellere notere, at der ikke er tale om en videnskabelig undersøgelse, men udelukkende eksempler fra hverdagen.

En tysk læge, dr. med H.P. Wutta, fik endnu bedre resultat med behandling af godt 100 ”uhelbredelige øjenpatienter”. Behandlingen lykkedes i over 80% tilfælde. Det kan man læse om i hans bog: Øjenakupunktur. Naturlig behandling af synsproblemer (Augenakupunktur. Sehstörungen natürlich heilen) Ehrenwirth-Verlag.

 

Pilot-projekt

I sommeren 2003 annoncerede vi i dagspressen efter 30 forsøgspersoner til AMD-forsøg (pilot-projekt).

Af de indkomne ansøgere valgte vi derfor 30 patienter og skrev til dem, at de skulle få udskrift af journalen fra deres øjenlæge. Forsøgspersonerne blev delt i 3 grupper, og under forsøget viste det sig, at 3 af forsøgspersonerne ikke havde diagnosen AMD.

Derfor blev pilotprojektet udført med 27 forsøgspersoner, med 10 i gruppe 1, 9 i gruppe 2 og 8 i gruppe 3. Behandlingen varierede med hensyn til metode og antal punkter.

Alle patienter modtog minimum 2 behandlinger om dagen de første 2 uger (bortset fra weekenden der var fridage). Derefter modtog de 2 behandlinger om ugen de efterfølgende uger. Hver patient modtog i alt 30 behandlinger.

Før behandlingerne blev synsevnen målt på standard synstavle. Samme måling blev gennemført efter 1, 2, 3, og 4 uger. For at se bort fra dagsudsving blev det besluttet, at patienterne skulle have en forbedring på min.15% for at tælle som en forbedring.

Den % sats, der blev anvendt, var følgende: Vagner havde fx en synsevne på 10% før første behandling. Efter 4 uger havde han 50% synsevne. Det betragtede vi som en forbedring på 40% – altså ikke flere hundrede %. Vagners synsevne blev for øvrigt også målt af hans optiker, idet han var meget skeptisk og ikke helt stolede på vore målinger. Optikeren kom til samme resultat som os, og bekræftede således – til sin store overraskelse – at Vagner havde forøget sin synsevne fra 10 – 40% i løbet af en måned.

I gruppe 1 havde % af forsøgspersonerne en synsfremgang på min. 15%, i gruppe 2 havde 60% en synsfremgang og i gruppe 3 havde 70% en synsfremgang. 70% af alle forsøgspersoner (19 af de 27) havde således en synsfremgang på minimum 15% og maksimum 50%.

Bemærkelsesværdigt nok havde 8 af de 10 forsøgspersoner (80%) i gruppe 1 en synsfremgang på gennemsnit 27%. Det var nemlig i den gruppe, jeg anvendte de færreste punkter. Den behandling, der blev anvendt på gruppe 1 patienter, er derfor den metode, vi anvender i dag.

Tidligere havde øjenpatienter kun modtaget intensiv (daglig) behandling i 1 uge, så det var spændende at se, om 2 ugers intensiv behandling gav bedre resultat.

Resultaterne viste, at 2 ugers intensiv behandling gav dramatisk bedre resultat end kun 1 uge.

 

Holder fremgangen

½ år efter forsøgets afslutning undersøgte vi, om forbedringen holdt – det gjorde den.

Alle de patienter, der havde haft fremgang, havde beholdt – eller forbedret – den synsfremgang, de opnåede under forsøget.

Alle de patienter, der ikke havde synsfremgang under forsøget, havde også beholdt deres syn ½ år efter forsøget.

Der var én patient, der ikke reagerede på vores henvendelse efter ½ år, så denne patient er udgået af forsøget.

Det er ret bemærkelsesværdigt, at de patienter, der ikke fik bedre syn under forsøget, beholdt deres synsrest. Almindeligvis går synsevnen altid tilbage for AMD patienter.
Dette er meget interessant, måske det vigtigste af det hele. Det betyder nemlig, at man med AcuNova kan stoppe tilbagegangen for AMD patienter.
Erfaring fra vores og kollegaers klinikker viser, at resultaterne med AMD patienter kan overføres til andre øjenpatienter. Eller med andre ord: Vi har dokumenteret, at det er muligt at hjælpe omkring 70% af alle ”uhelbredelige” øjenpatienter – mere eller mindre.

I september 1998 skrev en af de omkring 80 øjenlæger, der har lært øjenakupunktur, en artikel, der blev bragt i de tyske lægers fagtidsskrift: AKUPUNKTURLÆGEN. Her følger et uddrag af artiklen.

Øjenlæge dr. med Sigrun Scharf-Mayweg:

– Igennem de sidste år har der været mange artikler i fagpressen om sensationelle helbredelser af forskellige øjensygdomme med akupunktur. Sygdomme som indtil dato har været svære eller endda umulige at helbrede ved konventionel behandling.

Disse behandlinger bliver gennemført af akupunktør John Boel og hans medarbejdere i Danmark. Han har beskæftiget sig med behandling af talrige øjensygdomme, som øjenlæger ikke kan helbrede. Også i TV er hans behandlingsmetoder blevet præsenteret.

Jeg har haft lejlighed til at deltage i et af hans seminarer. John Boel har til dato behandlet mange hundrede patienter med øjenlidelser af forskellig art. Af de hyppigste lidelser som behandles med øjenakupunktur kan nævnes, Aldersbetinget Makula Degeneration (AMD eller øjenforkalkning), Retinis Pigmentosa (kikkertsyn), grøn stær, dårlig syn og blindhed forårsaget af hjerneskader fx færdselsuheld, synsproblemer pga. hjerneblødning og blodprop. Disse og mange, mange andre øjenlidelser kan bedres, og i nogle tilfælde helbredes.

Boel bruger ikke de klassiske kinesiske akupunkturpunkter. Han har eksperimenteret, forsket og prøvet sig frem med forskellige nye akupunkturpunkter, og med de punkter, han anvender nu, har han opnået rigtig gode resultater og en betydelig forbedring i forhold til klassisk akupunktur.

Jeg har selv anvendt Boels behandling i min praksis igennem de sidste år med stor succes.

 

Mine erfaringer

Jeg har behandlet mange ”uhelbredelige” øjensygdomme, hvor der var forandringer på nethinden, med John Boel´s metode. Næsten alle patienter fik en forbedring efter de første behandlinger.

Jeg har bl.a. behandlet 50 tilfælde af øjenforkalkning – AMD, tør og våd form. Observations- og behandlingsperiode i de fleste tilfælde 2 år.

Alle disse patienter var opgivet af vestlig uddannede øjenlæger.

Ubehandlet bliver AMD altid værre og værre efterhånden – under akupunktur behandlingen så jeg ingen forværring.

Jeg har også behandlet 12 tilfælde af Retinitis Pigmentosa (kikkertsyn). Det er en øjenlidelse, der altid fører til blindhed. I alle tolv tilfælde stoppede tilbagegangen. Efter to år havde tre patienter samme syn som før behandlingen, resten havde en fremgang på mindst 10% (synsfelt og skarphed i centralsynet).

Jeg har anvendt akupunktur de sidste 20 år. Jeg har naturligvis forsøgt at behandle øjenlidelser.

Resultaterne har ikke tilnærmelsesvis været så gode, som ved brug af Boel´s specielle øjenakupunktur.

Ved de fleste alvorlige øjenlidelser kan man få patienten til at bevare synet, hvilket i sig selv er en enorm succes, da mange af dem ellers vil miste deres sidste synsrest. Selv en lille smule syn giver betydelig bedre livskvalitet end total blindhed.

 

Pressen

Pressen har været meget interesseret i vores arbejde. Der har været over 200 avisartikler, 25 ugebladsartikler og over 100 radio- og TV programmer i ind- og udland om vores behandling. Her er nogle få eksempler.

De Bergske Blade skrev:

Fødselslæge
Boel føler sig lidt i samme situation som den østrigske fødselslæge Semmelweis, som han så en tv-udsendelse om for nylig. Semmelweis påviste midt i 1800-tallet, at barselsfeber skyldes et smitstof, men kunne lige så lidt som Boel overbevise den etablerede lægevidenskab. Semmelweis døde miskendt. Først en senere tid forstod man rækkevidden af hans epokegørende opdagelse.

Boel håber ikke, der vil gå helt så lang tid, før hans akupunkturmetoder bliver anerkendt.

Hjerneskader
Som en af Nordeuropas største akupunktur-klinikker behandler vi mange patienter. Det er fantastisk givende at kunne få lov til at hjælpe andre mennesker, enten det er på klinikken eller udenfor som nævnt i efterfølgende eksempel.

Bo German Thomsen har også selv haft stor glæde af AcuNova. Han skrev en artikel i de unge hjerneskadedes medlemsblad: Hoved Cirklen. Her er et lille uddrag:

Akupunktør John Boel gav mig synet igen
Da jeg i 1995 faldt ned fra altanen fra 3. sal, pådrog jeg mig en hjerneskade, idet jeg slog nakken mod gelænderet på altanen på 1. sal.

Udover en spastisk lammelse i hele højre side gav hjerneskaden mig også et synshandicap. Jeg havde fået kikkertsyn, hvilket vil sige, at mit synsfelt blev stærkt indskrænket. Ja faktisk så meget, at min synsrest ikke kunne måles. Et perimeter, som sådan et måleinstrument hedder, kan nemlig kun måle ned til 3 grader, ud af de 180 grader et normalt øje ser.

Jeg blev heldigvis ret god til at bruge den synsrest, jeg nu havde, men kunne ikke helt stille mig tilfreds med det, hvorfor jeg opsøgte akupunktør John Boel, som allerede dengang havde gode resultater med blinde og svagsynede. John fortalte, at hans erfaringer sagde ham, at 60% af dem, som han havde behandlet, fik en væsentlig forbedring af synet.

Det syntes jeg klart var værd at prøve.

Allerede efter de 5 behandlinger følte jeg en bedring men var samtidig lidt bange for, at det var ønsketænkning. En ting var jeg dog overbevist om, min spasticitet i højre side var aftaget til en meget lettere sovende fornemmelse, og de krampeanfald, som jeg hele tiden havde, var forsvundet. Efter de 10 behandlinger i løbet af en uge kunne min synsrest måles.

Efter 2 ugers intensive behandlinger var mit synsfelt mere end fordoblet, og jeg oplever stadig en bedring og mere følesans i højre side.

Hvad er det så, ham den jyske John Boel kan, for det er bestemt ikke for ingen ting, at han blev kåret til århundredets akupunktør.

John Boel behandler nemlig hjernen med AcuNova.

Så går du rundt med en eller anden skavank, som det etablerede system har givet op overfor, eller vil du måske ”bare” have lidt hjælp og hurtigere fremgang, så prøv at kontakte John Boel for at høre, hvad han har af erfaring med netop dit problem.


Foreningen af unge Hjerneskadede (Hovedtropperne) holdt landsmøde i Nyborg, og jeg blev inviteret til at holde foredrag. Det var en enestående oplevelse. Men døm selv – her er hvad Landsformanden skrev efter mødet:

Kære John,

Tusind tak for en kanon oplevelse, da du til Hovedtroppernes Landsmøde med dine, nærmest magiske nåle, blot med et enkelt stik, mere eller mindre helbredte folk.

Ikke blot var det interessant at høre om akupunkturens historie fortalt på en dejlig let forståelig måde, men alle de mirakler du skabte – det var sgu stort.

En, som havde rystet konstant i hele kroppen de sidste 7 år, får pludselig ro i hele kroppen og stopper med at ryste.

En, der de sidste 12 år har haft en total spastisk og knudret arm, kan pludselig selv kontrollere hendes bevægelser og genvinder følelsen i armen.

En, der efter at have været næsten blind på det ene øje de sidste 10 år, genvinder øjeblikkelig en god synsrest.

For blot at nævne nogle af de mirakler, du og dine nåle skabte.

Det kræver ikke meget menneskekundskab at kunne forstå, at folk var dybt rystede og helt vilde for at blive ”stukket” af dig. Vi er jo alle sammen opgivet af den lægevidenskabelige verden og har derfor troet på, at vi måtte bare lære at leve med vore handicaps. Forståeligt nok, at nogle blev dybt bevægede, og tårerne trillede. Jeg husker selv tydeligt den chokerende oplevelse, det var for mig, da du i tidernes morgen gav mig mere syn, gjorde mig fri for spasmer og genvandt min følesans i højre side.

Endnu engang tusind tak, jeg er dybt taknemmelig over, at en af mine venner havde hørt om familien. Boel, så jeg fik kontakt til jer og ikke mindst det store arbejde, som I gør for at få udbredt akupunkturen, så nogle af alle os, uhelbredelige syge, også kan få muligheden.

Mange hilsner

Bo German Thomsen
(Gengivet med tilladelse)