2. Øst og vest

Meridianer

For flere tusinde år siden beskrev kineserne 12 elektriske baner på og i kroppen. De har indflydelse på de 12 vigtigste organer. Tidligere kaldte man dem kanaler, men i dag hedder de meridianer. Disse er navngivet efter de organer, de har indflydelse på; fx hjertemeridian, lungemeridian, levermeridian og mavemeridian. Kineserne siger, at livsenergien Qi (udtales tji) flyder i meridianerne.

Eksistensen af disse meridianer blev bevist af nogle franske forskere for nogle få år siden ved hjælp af radioaktive stoffer og avanceret teknologi.

Apropos videnskab. Da jeg startede som akupunktør, kaldte flertallet af lægerne akupunktur for kvaksalveri. Nu er vinden heldigvis vendt. I dag er der er flere og flere læger, der anvender akupunktur. Man må virkelig beundre dem, der gør det, da behandlingsmetoden er meget forskellig fra den, de lærte under lægestudiet. Det svarer næsten til, at en jødisk rabbiner skal til at arbejde som kristen præst.

En diagnose indenfor Traditionel Kinesisk Medicin stilles meget anderledes end indenfor vestlig medicin. Meget forenklet: Når vi kender symptomerne, undersøger vi, om der er underskud eller overskud af yin- eller yang i meridianerne og organerne. Kineserne brugte mange forskellige metoder til at undersøge dette, fx såkaldt pulsdiagnose, tungediagnose, ved at lytte til patienten og ved at spørge, om lidelsen blev værre på forskellige tidspunkter af døgnet eller bestemte vejrsituationer osv. Man kan også trykke på forskellige punkter (på meridianerne eller reflekspunkter til disse) for at undersøge, om disse er ømme. Der findes mange andre metoder, så det er en helt videnskab at stille en Traditionel Kinesisk Medicin diagnose.

De sidste 25 år er der udviklet en metode, der gør det meget enkelt at stille en akupunktur diagnose. Metoden er udviklet af en kinesisk biolog, professor Yingqing Zhang, der også har opdaget en ny akupunkturmetode: ECIWO akupunktur. Ved at finde særligt ømme punkter på siden af anden mellemhåndsknogle kan man med 94% sikkerhed vide, hvordan man kan behandle alle de sygdomme, der kan behandles med akupunktur.

Jeg er professor Zhang mange tak skyldig, da det var på hans kursus, jeg opdagede AcuNova.

 

Nye akupunktur

De sidste årtier er der udviklet nogle nye, meget virkningsfulde akupunktur systemer. Jeg vil især fremhæve to banebrydende metoder: Øre akupunktur af Poul Nogier fra Frankrig og ECIWO akupunktur af professor Yingqing Zhang. Jeg har haft det privilegium, at jeg har lært øre akupunktur af Poul Nogiers søn Rafael, og som tidligere nævnt lærte jeg ECIWO akupunktur af professor Zhang personligt. Det har været meget interessant og lærerigt at få detaljerne om disse to systemer direkte fra kilden. På denne måde undgås misforståelser. Selvom man kan lære meget fra en bog, er den direkte undervisning nødvendig for at få den fulde forståelse og dermed være i stand til at hjælpe patienterne bedst muligt.

Foruden disse to unikke systemer har jeg studeret andre såkaldte mikro-akupunktur systemer eller mikrosystemer. Ved mikrosystemer behandler akupunktøren et lille afgrænset område med nåle, hvorved han/hun påvirker hele kroppen. Der er fx SuJok akupunktur (hånd og fod akupunktur) fra Korea, der er næse akupunktur, der er skalp akupunktur og ny skalp akupunktur, der stammer fra Japan. Desuden er der tand akupunktur og mund akupunktur. Rundt omkring øjnene er der også et mikrosystem.
Den nye opdagelse: ”I og omkring alle led er der
meget følsomme reflekspunkter,
der har forbindelse med de forskellige afsnit af hjernen”.

Hvad er forskellen på Klassisk Kinesisk Akupunktur og AcuNova?

Akupunktur-punkterne ligger i og omkring alle led i kroppen (fig.2). Rundt omkring ledene er der specielle centre, hvorfra man kan sende signaler til hjernen og derigennem påvirke forskellige dele af kroppen.

Derfor virker..

Den væsentligste forskel på AcuNova og andre akupunkturmetoder er som sagt, at AcuNova virker via hjernen. Lad os bruge eksemplet med et hold i nakken. Når man rammer det helt rigtige punkt (lige i refleks kuglen) med en akupunkturnål, fx. i langfingerens yderste led (fig. 1), føler patienten en svag elektrisk strøm.

Fig.1

Årsagen hertil er, at indsættelsen af akupunkturnålen i en reflekskugle starter en elektrisk proces, dvs. der starter en strøm med en bestemt elektrisk frekvens. Hvert akupunkturpunkt udsender sin egen unikke frekvens.

Den korte forklaring fik du tidligere, her følger den lange forklaring for de teknisk interesserede:

Strømmen med den bestemte frekvens vandrer ad det perifere nervesystem og via rygmarven og den forlængede marv til hjernestammen. Derefter sendes den videre til thalamus og derpå til den del af hjernebarken, der hedder den primære somatiske hjernebark. Det bearbejdede signal går derpå til Hypothalamus, som sender den videre til hypofysen. (Hypothalamus’ funktion er bl.a. at være forbindelsesleddet mellem nervesystemet og hormonsystemet samt kontrol af de 7 hormoner, som frigives fra hypofysen). Hypofysens hormoner vandrer via blodbanerne til de hormonproducerende kirtler, der derved motiveres til at producere og frigive lige netop de substanser, der er nødvendige til at helbrede problemet.

Andre områder i hjernen, der har en vis indflydelse på processen, er Wernickes område og det limbiske system.

Fig.2

Som vi startede med, er dette netop, hvad der sker – naturligt – hvis du skærer dig i fingeren med en køkkenkniv eller på værkstedet.

Der er altså ikke noget nyt i, at denne proces sker i kroppen. Det er på den måde, kroppen ”reparerer” sig selv. Denne proces sker konstant i en sund og rask krop.

Hvorfor sker det ikke altid?

Denne bog handler ikke om sygdomsfremkaldende faktorer, men vi kan kort sige, at der er fire forskellige årsager til sygdomme, eller blokeringer i kroppen, der gør, at den netop beskrevne proces bremses eller stoppes, så kroppen bliver svækket. 1. Medfødte lidelser.

2. Psykiske problemer: Stress, chok, traumer.

3. Kemiske: Fx medicin og gift.

4. Fysiske: Skader efter ulykker, slag, elektriske stød, stråling osv.

5. Mangelsygdomme: Også kaldet kroniske lidelser.

Selvom det er en forenklet beskrivelse af sygdomsfremkaldende årsager, er det tilstrækkeligt til at kunne lære AcuNova.

Det nye er, at man med AcuNova kan få den føromtalte proces (helbredelse) til at ske, selvom en person har været udsat for en af de fire sygdomsfremkaldende årsager.

Sagt på en anden måde så hjælper AcuNova kroppen ved at fjerne blokeringer, så kroppens naturlige (iboende) processer kan finde sted.

Derfor behandler vi ikke kun smerter eller symptomer med AcuNova. Vi behandler årsagen til problemet – med naturens egen helbredelsesmetode.

Jeg har valgt kun at koncentrere mig om, hvad der sker i hjernen og kroppen – velvidende at sjælen og sindet er overordnet kroppen. Man kan sige det på den måde, at funktion er overordnet struktur.

Denne bog tager imidlertid ikke hensyn til, hvad der er årsag til lidelser i kroppen. Vi interesserer os kun for at helbrede eller forbedring. Erfaring og forsøg har bevist, at det er muligt i de allerfleste tilfælde.

Det betyder med andre ord, at selvom der er tale om psykosomatiske sygdomme (sygdomme i kroppen der stammer fra psykiske årsager), kan man helbrede kroppen eller forbedre tilstanden betydelig.

Videnskaben har lært os, at alle celler i kroppen udskiftes i løbet af få år. I teorien skulle der altså ikke være nogen lidelse, man ikke kan helbrede med AcuNova. Men nu er denne videnskab så ny endnu, så den påstand vover jeg ikke i praksis. Det vil fremtidens forskning vise. Men det vi ved er, at AcuNova har en dramatisk virkning på mange kropslige problemer.

 

Helbredelsen

Vi tager det lige en gang til: Vi startede denne proces ved at påvirke et punkt i leddet. Det næste fænomen er meget interessant: Nu flyder hormonerne og de andre helsebringende stoffer med blodårerne til det syge område og starter omgående en helbredende proces.

Hvis en patient fx har ondt i ryggen – uanset af hvilken grund – flyder stofferne til det syge sted i ryggen og starter en helbredelse. Hvis man rammer akupunkturpunktet nøjagtigt, sker der omgående en smertelindring.

Hvis det er en patient med øjenforkalkning (AMD), påbegyndes en helbredelse af nethinden i øjet. Hvis det er en patient med forkalkning af hjertets kransårer (Angina Pectoris), starter en afkalkning af blodårerne. Osv. osv.

Ved sunde og raske mennesker foregår denne proces som sagt hele tiden, men processen kan stoppes af de føromtalte ude- og indefrakommende årsager. Det geniale ved AcuNova er, at man kan sætte den proces i gang igen – så kroppen helbreder sig selv.

 

Beviset

De forskellige stoffer supplerer hinanden på en genial måde. Det første der sker er, at endorfinerne går i gang med at arbejde. (Endorfin kaldes også kroppens egen morfin, fordi den virker stærkt smertestillende). Derfor ser vi ofte, at smerten forsvinder i løbet af sekunder efter, at nålen er sat præcis i det rigtige punkt, eller man trykker på punktet med en kuglepen eller en tyk strikkepind.

Lad os tage eksemplet fra før med et hold i nakken. Endorfinerne – der også kaldes lykkehormoner – fjerner smerten, så man er i stand til at dreje nakken frit og uden smerter. Binyrebarkhormoner går i gang med at fjerne væskeansamlingen, der trykker på nerven, og derfor er årsag til smerten. Andre hormoner går i gang med at afslappe musklerne osv. Alle disse stoffer samarbejder på den måde med at helbrede patienten.

En AcuNova ekspert er i stand til at hjælpe over 90% af alle med en lidelse i kroppen. Undtagen er Parkinsons sygdom, diabetes type 1, dissemineret sclerose, Altzheimers, Spastikere og nogle få medfødte syndromer samt AIDS og kræft.

Alle andre patienter kan man hjælpe med AcuNova – i større eller mindre grad.

Indtil dato har mange hundrede akupunktører, zoneterapeuter, fysioterapeuter og læger fra mere end 50 lande lært AcuNova.

Erfaringen fra undervisningen har lært mig, at det kan være svært for nogle at forstå, hvordan punkterne er placeret rundt omkring ledene. Derfor går vi grundigt til værks.

Forestil dig, at vi skærer det yderste led af en finger. Vi skærer fingeren af lige midt i det yderste led, og du kikker ind på fingerstumpen. Kan du forestille dig det? Se derefter på figur 3. Cirklen midt i figuren symboliserer det overskårne led. Den buede streg under cirklen symboliserer neglens placering på fingeren.

 

Fig.3

Bogstaverne og tallene inde i cirklen refererer til rygradens forskellige led.

C: Cervikal (nakkehvirvler)

T: Thorakal (ryg- eller brysthvirvler)

L: Lumbal (lændehvirvler)

S: Sakral (nederste lændehvirvler)